Biografie

Henk Oosterling (1952) was tot 2018 universitair hoofddocent aan de Faculteit van Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de zeventiger jaren werkte hij met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en jongeren. Hij ontwikkelde voor deze groepen drie taal- en politiseringsmethoden. In de tachtiger jaren studeerde hij krijgskunsten, met name het zwaardvechten (kendo) in Japan. Na terugkeer richtte hij zijn eigen school Fumetsu in Rotterdam op, werd in 1983 Nederlands kampioen kendo, was van 1981 tot 1986 lid van het nationale team, waar hij in 1986 derde van Europa mee werd en organiseerde in 1989 de Europese Kampioenschappen in Amsterdam.

Vanaf begin jaren zeventig houdt hij zich met milieuproblematiek bezig. In 1983 ontwikkelde hij voor de gemeente Rotterdam een lagere school methode over alternatieve energiebronnen en duurzaamheid Energie in ‘t klein! Na zijn studie in filosofie, linguïstiek en Japans in Leiden haalde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn master (cum laude) en promoveerde (cum laude) hij op het werk van Franse differentiedenkers. Tussen 1985 en 2018 doceerde hij naast dialectiek en hedendaags Frans denken ook kunstfilosofie, interculturele filosofie – met een specialisatie in Japanse cultuur en Zen – en ecofilosofie.

In 1989 startte hij met Heinz Kimmerle een onderzoeksprogramma Interculturality waaraan in de jaren erop vele filosofen uit alle werelddelen deelnamen. Tussen 1997-2004 initieerde en coördineerde hij het international onderzoeksprogramma Intermediality. In dit onderzoek naar de cross-overs tussen filosofie, kunst en politiek werkte hij samen met kunstenaars en regisseurs uit alle disciplines. Zijn aanvankelijke onderzoeksfocus op beeldende kunsten verschoof geleidelijk via performance- en installatiekunst naar de podiumkunsten waarna ten slotte het accent op architectuur en design kwam te liggen. Tussen 2005 en 2008 richtte zijn onderzoek zich op politieke issues als radicalisme en fundamentalisme. Hij ontwierp in 2012 een digitale Double Degree cursus Ecophilosophy en geeft vanaf 2013  met Jan Rotmans een honorsclass Sustainability aan de Erasmus Universiteit.

In 2004 initieerde Oosterling een innovatief lange termijn programma in de onderwijskolom van basisschool tot het hbo onder de noemer Rotterdam Vakmanstad Skillcity (RVS). Uitgaande van de filosofische inzichten van Foucault, Deleuze/Guattari en Arendt ontwierp en implementeerde hij een integraal leerplan waarin naast sport, eten en tuinieren ook kunst, techniek en filosofie centraal staan. Tussen 2005 en 2008 werkte hij met straatgroepen en ontwierp hij integrale gebiedsplannen, gericht op sociale duurzaamheid voor Stadshavens Rotterdam en de deelgemeente Feijenoord. In 2011 schreef hij mee aan de competentieprofielen voor de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam en tussen 2015 en 2018 ontwikkelde hij een integrale onderwijsstrategie voor ArtEZ, Academie voor Dans en Theater.

De onderwijsinnovatie werd door de gemeente Rotterdam (2008-2011) en Stichting De Verre Bergen (2001-..) gesteund en vanaf 2008 in het kader van Pact op Zuid op verschillende basisscholen, een vmbo en mbo uitgezet. Dit eco-emancipatorische project verbindt netwerken rond de school om bij leerlingen mediawijsheid en ecowijsheid te versterken met het oog op een duurzaam vakmanschap. Oosterling was van 2011 tot 2016 directeur van RVS.