filosofie algemeen

2022

8 december 2022 – Lezing Symposium Homo Ludens, Scheltema Amsterdam6 mei 2022 – College Michel Foucault, Erasmus University College.

16 november 2022 – Masterclass ‘Transdisciplinairity’, Esphil EUR, Rotterdam

5 november 2022 – ‘Van Ego naar Eco’, Jaarlezing Wilibrordus, Heiloo

15 september 2022 – ‘ECO3. Van doemdenken naar doendenken’, Centrum Èthos | MA Filosofie van Cultuur en Bestuur, Vinkeveen

4 mei 2022 – Afsluitend kroegcollege ERA, thema: Vriendschap, cafe Faas, Rotterdam 21.00 uur

31 maart 2022 – Michel Foucault, Faculteit Rechten, EUR, Rotterdam

28 februari 2022 – bachelorcolleges Filosofie & Werk, Esphil, EUR Rotterdam

2021

23 – 29 augustus 2021 – Cursus ‘Foucault & Bataille: seks, kunst en grensoverschrijdend geweld’, Centre d’Erasme, Zuid-Frankrijk

7 mei 2021 – Gastcollege ‘Michel Foucault’, Erasmus University Citycollege, Rotterdam

26 april 2021 – Gastcollege filosofisch atelier III: De week van het werk, Esphil Erasmus Universiteit Rotterdam 13.00-14.00 uur

2020

14-20 juni 2020: “Foucault & Bataille: seks, kunst en grensoverschrijdend geweld”, Centre d’Erasme, St.-Etienne-des-sorts, Frankrijk (geannuleerd)

2019

‘Filosofie en doendenken’, afd. Filosofie, Universiteit Groningen, 18 januari 2019, 12.00 ur

‘Michel Foucault. De geschiedenis van de seksualiteit’, seminar ISVW, Leusden, 19/20 januari, 23/24 maart 2019

23-29 juni: St.-Etienne-des-sorts, Frankrijk -Summerschool: Van West naar Oost: een filosofische reis voor “doendenkers”, Centre Erasme

2017 – 21 april 2017: Nacht van de Filosofie: Diner pensant, Nominatie Socratesbeker, Nijmegen.

2011 – 31 oktober 2011: Inleiding en debat presentatie Foucault publicatie ‘Moed tot de waarheid’, i.s.m. uitgeverij Boom/Rode Hoed, Amsterdam.

2009

7 januari: presentatie typofilm ‘Beautiful World’, Universiteit van Utrecht.

14 maart: seminar ‘Nietzsche, Bataille en Frans differentiedenken in wisselwerking met het zenboeddhistische gedachtegoed’, FOW Utrecht.

25 september: Keylecture bachelor symposium ‘Rationaliteit en anti-rationaliteit’, Universiteit van Leiden, 14.30 uur

9 november: workshop filosofie 1, Penitentiaire Inrichting De IJssel, Krimpen aan de IJssel

11 november: workshop filosofie ‘Van drijfhout naar drijfgoud’, Bouman GGZ, Rotterdam

2008 – 28 oktober: Lezing ‘Foucault: macht en disciplinering’, voor Studium Generale, Universiteit Twente, Vrijhof, Enschede.

2007

“Sex in the city”, over seksualiteit, in Boekhandel Donner in kader van de Maand van de Filosofie, 7 april.

Woede en tijd Lezing “Woede en tijd. Over Peter Sloterdijk”, Goethe Instituut Amsterdam, 18 oktober 2007

2006 – 9 maart 2006: Lezing “Gilles Deleuze en rhizomatiek” in het kader van de Honours Programma-cursus Gemeenschap en Utopie. Radboud Universiteit, Nijmegen

2005

17 maart 2005: “Rhizomatisch denken van Gilles Deleuze” voor cyclus Gemeenschap en Utopie, Radboud Universiteit Nijmegen Donderdag.

9 april 2005: Felix Meritis Amsterdam Lezing ‘Schaarste in overvloed’. Inleiding op het werk van en in aanwezigheid van Peter Sloterdijk Maand van de filosofie. Thema: Overvloed

 –

19 november 2005: ‘Reflectie als reflex¨de filosofische ervaring & voorzitterschap einddebat Grenzeloos denken, 27e Ned.-Vlaamse Filosofiedag, De Doelen, Kruisplein 40 Rotterdam

Jean-Luc Nancy, de kunst van het denken Lezing “Arts & crafts als interesse. Kleine pedagogie van gericht reflectieve tasten” in Colloquium Fenomenologie. poetica en ethiek, donderdag 20 december, Arteveldehogeschool, Sint-Annaplein 31, Gent, Hemptinnesalon.

2004

1 april 2004: Lezing “Foucault: waarheid, macht, lust en het zelf” in lezingenreeks ‘Franse denkers 1950 – heden’, Senaatszaal, Universiteit van Utrecht.

29 mei 2004: ”Hoe kan martiale kunst/sport bijdragen aan omgang met agressie?“, Jaarvergadering Boeddhistische Omroep Schting, De Rode Hoed.

Debat Filosofiedag 2004 in Theater de Vorst in Tilburg, debat over politiek en media o.l.v. Stephan Sanders met Dick Pels, Henk Oosterling en Shervin Nekuee.

2003 – 20 mei 2003: ”Nietzsche en Deleuze: een actueel debat” in Nietzsche- Ecce Homo voor SLAA, De Balie Amsterdam.

2002

“De opstand der horden. Over waarden en beschaving”, debat met Rob Riemen (Nexus Insituut) voor Felix & Sofie, Felix Meritis Amsterdam, 10 september 2002.

19 november 2002: ”Sferologie. Over Peter Sloterdijk”, lezing voor Thomas More Academie, Heerlen 14 november 2002; Tilburg.

18 november 2002: “Het glastijdperk. Over denken en drinken“, Symposium Glas, Studium Generale Delft.16 december 2002: “Sferologie. Over Peter Sloterdijk”, lezing voor Studium generale Universiteit van Groningen.

2001

“Het geheime leven van Peter Sloterdijk”, Studium Generale Delft, 12 november 2001.

“Leren leren in de informatiesamenleving. Of hoe is het langs de Lange Lindelaan”, Landelijke Vereniging Jenaplanscholen, Arnhem, 21 november 2001.

2000 

Debat “Het einde van de filosoof”, Zaal de Unie, Rotterdam, 7 maart.

Übermensch als radicale middelmatigheid” op Nietzsche seminar ISVW, Leusden, 27/28 mei.

1999 

22 april: ”Michel Foucault. Een bestaansesthetica” in kader van Workshop 2 CFK/CBK ‘Filosofie en beeldende kunst’, EUR Rotterdam 1999.

 29 september: “Is er nog toekomst voor het schrijven?” Slotdebat in ‘Het jaar van het handschrift. Bibliotheektheater Rotterdam 1999.

 10 oktober: ”Tijdnood. Tussen globalitijd en localitijd” SG EUR,, Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam, 1999.

 “Lesboeren en afhaalfilosofen. Filosofie en Onderwijs”, ISVW, Leusden, 18 november.

1998  – 29 november: “Lichaamscultuur en geneeskunst”, cyclus ‘Uiterlijk en ethiek’, Medische Faculteit EUR, Rotterdam 1998.

1997 

“Nietzsches fysiologie van de esthetica”, cyclus ‘De romantische geest’, ISVW Leusden, 1 februari.

 “Extatische reflexiviteit. Over Hegels denken”, cyclus Duitse Filosofen, SG EUR, Rotterdam, 15 oktober.

1996 

“De bevrijding van het denken”, Vrijdenkers vereniging “De vrije gedachte”, Alkmaar 12 mei.

Winterveld. Culturele afkoeling“, Theater Zeebelt, Den Haag, 1 november.

1995 

“Bataille en de dood”, ISVW Leusden, 29 januari.

Van samoerai tot cyborg“, SG EUR Rotterdam, 28 maart.

 “Spiritualiteit in een wereld van verschil”, Dominicaans studiecentrum, Nijmegen 14 oktober.

1994   

“Filosofie onderwijs en de nieuwe profielen” Scholengemeenschap Pius X, Bladel 23 maart.

“Is onze tijd postmodern?”, cyclus ‘Over Postmodern’, Eindhoven, Stichting Aquamarijn 19 september.

“Postmoderniteit en indifferentie”, 14e Filosofiedag, KU Leuven, 26 september.

“Pornologische verkenningen “, manifestatie ‘Sexpositie’ Expohenk, met Marlies Dekkers, Rotterdam 24 oktober.

1993 

“Lichaam en snelheid”, Toytoymuseum Rotterdam, 23 april.

 ” De zorg voor zichzelf als ontsnapping aan de biomacht“, symposium ‘Biomacht en medische technologie’, VU Amsterdam, 14 mei.

 “De mens staat op het punt te verdwijnen”, cyclus ‘De mens in de filosofie van de 20e eeuw’, SG LU Wageningen, 5 oktober.

 “Madonna, Cicciolina en Schwarzenegger, de adoptiefkinderen van Baudrillard. Pornologische verkenningen rond verdwenen lichamen”, Filosofisch cafe Aquamarijn, Eindhoven 9 oktober.

 “Het verdwenen lichaam”, cyclus ‘Het verdeelde lichaam’, Thomas Morus Academie, Breda 2 november, Utrecht 9 november.

 “Aporetische existenties. Bataille’s transhumanisme” op symposium ‘Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille”, EUR 11 november.

1992 

“De erfgenamen van Nietzsche”, cyclus Friedrich Nietzsche, De Synagoge, Stichting Sofoi, Tilburg 5 april.

 – “De ironie der dingen: schijnbewegingen in het denken van Jean Baudrillard“, cyclus ‘Het geheime leven der dingen’, Crea/SG UVA Amsterdam, 23 april.

 “Bataille. Filosoof of pornograaf?”, conferentie ‘Bataille en de kunst’, Leusden ISVW, 25 april.

1991 

29 januari tot 14 mei: 14 Gastcolleges Foucault, KUB, Tilburg 1991,

  13 mei: ”Friedrich Nietzsche”, cyclus ‘Filosofie en kunst’, SG EUR 1991.

 19 oktober: ”Het verdwijnen van de mens”, cyclus ‘Lichamelijkheid’, Filosofencafe Rotterdam 1991.

 19 november: ”Het einde van de tijd. Acute actualiteit”, Kunstacademie Arnhem 1991.

1990 

11 januari: ”De opstand van het lichaam”, vakgroep Andragologie, PAOW Amsterdam 1990.

26 maart: “Soevereiniteit”, Filosofisch Genootschap De Bovenkamer, Breda 1990.

27 juni: ”Jenseits von Gut und Böse”, Nietzsche werkgroep, Amsterdam 1990.

16 oktober: ”Nietzsche en de wil”, cyclus ‘De (vrije) wil’, SG Delft 1990.

13 november: ”Asymptotisch denken. Hegel, Nietzsche en de limiet” , colloquium ‘Limieten van de kennis II”, EUR 1990.

29 november: ”Foucault en de macht”, Haagse Academie voor Filosofie, Den Haag, 1990.

1989 

28 september: ”Foucault en Bataille als ethici”. Inleiding bij forumdiscussie n.a.v. de publicatie van De opstand van het lichaam, CREA Studium Generale, Amsterdam 1989.

15 november: ”Het einde van de geschiedenis. Een probleem? Voor filosofen? Voor maatschappijhistorici?” voor de faculteitvereniging Maatschappijgeschiedenis, Lantaarn, Rotterdam 1989.

1987 

“25 februari/10 juni: Denken rond de leegte. De ervaring van het Andere in het werk van Foucault”, symposium ‘De lust van de rede’, VU, Amsterdam; EUR Rotterdam 1987.

3 februari, 12 maart, 31 mei: “De ontzetting van het subject. Verzet in het denken van Foucault en Bataille”, voordrachtenreeks Jonge Talentvolle Filosofen, Filosofisch Agentschap Ithaka, VU Amsterdam, KU Nijmegen, TU Wageningen en TU Delft 1987.

4 maart: ”Van autonoom subject naar soeverein individu. De mens bij Nietzsche en Bataille”, symposium ‘Humanisme/Antihumanisme’, RU Gent 1987.

1986 

30 januari: ”Seksualiteit in het werk van Foucault”, CIF, Leiden 1986.

april/23 mei: ”Habermas’ onbegrip t.a.v. Batailles en Foucaults denken”, Habermas’ Der philosophische Diskurs der Moderne, werkgroep Kritische Theorie, UVA 11 1986.

 24 september, 6 november: ”De ontzetting van het subject. Verzet in het denken van Foucault en Bataille”, voordrachtenreeks Jonge Talentvolle Filosofen van het Filosofisch Agentschap Ithaka, CIF, Amsterdam en Groningen 1986.

1985

21 september: ”Het verdwijnen van de mens”, Filosofendag Leiden 1985.