Auteur

2020 Verzet in ecopanische tijden. Van ego-emancipatie naar eco-emancipatie. Amsterdam: Lontano [goodreads]

2016 Waar geen wil is, is een weg. Doendenken tussen Europa en Japan. Boom. Amsterdam. [Goodreads]

2005 Interkulturalität im Denken Heinz Kimmerles. Interkulturelle Bibliothek Band 44, Verlag Bautz

2000 Radicale middelmatigheid. Boom, Amsterdam 2000 (2e druk 2002)

1996 (inhoudsopgave) Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede. Kok Agora, Kampen (english summary)

1989 De opstand van het lichaam. Over verzet en zelfervaring bij Foucault en Bataille. SUA, Amsterdam.

1985 Het verdwijnen van de mens. Een onderzoek naar het subjectbegrip in het werk van Michel Foucault. Argus, Rotterdam.