Colleges 1985-2019

COLLEGES

Honorsclass EUR: Sustainability (met Jan Rotmans)

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Double Degree Bachelor 1: Ecophilosophy(Met Sjoerd van Tuinen)

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: digital course Ecophilosophy (coordinator: Aetzel Griffioen)

Mastercolleges 1990-2011

2015-2016: Art Theory and Art Practice (met Sjoerd van Tuinen)

2014-2015: Ecosofische reflecties 2: Mediale Verlichting

2013-2014: Ecosofische reflecties 1: Van radicale middelmatigheid naar ecosofische interesse.

2012-2013: Ecosofische grondslagen van een relationele filosofie (uitgevallen wegens persoonlijke omstandigheden)

2011-2012: Michel Foucault

2010-2011: Utopische gemeenschap, radicale differentie, relationele interesse. Contouren van een relationele ecosofie.

2009-2010: Jacques Derrida: Over kapitalisme en fundamentalisme

2008-2009: Grootstedelijke reflecties en urbane interesse. De stad volgens Arendt, Foucault, Virilio, Deleuze en Agamben (samen met drs. T. Rahimy)

2007-2008: Hegel: Wissenschaft der Logik / Science of Logic

2006-2007: Gilles Deleuze & Félix Guattari: Mille Plateaux/A Thousand Plateaus. Capitalism & Schizophrenia

2005-2006: Democr@tie in alle staten. Vrijheid, gelijkheid en broederschap in tijden van terreur.

2004-2005: Anaesthetics – Man as the ‘formless’ medium.

2003-2004: Klassieke teksten: Michel Foucault: De woorden en de dingen (Les mots et les choses)

2002-2003: Literair engagement. Over Blanchot en Derrida.

2001-2002: De gedateerde mens. Voorbij het humanisme (Foucault, Derrida, Lyotard, Sloterdijk, Zizek, Oosterling); Philosophy and art: Intermediality: beyond postmodern fragmentation, art, philosophy and politics.

2000-2001: Kritiek van de post-politieke rede. Zizek over subjectiviteit, multiculturaliteit en globalisering.

1999-2000: De actualiteit van de geschiedenis. Van Hegel tot Sloterdijk.

1998-1999: Michel Foucaults machtsanalytiek.

1997-1998: Jacques Derrida: Spectres de Marx (integraal)

1996-1997: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (integraal); Geschiedschrijving en deconstructie: van Kant tot Derrida.

1995-1996: Henk Oosterling: Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede.

1994-1995: Hegel: Phänomenologie des Geistes (integraal)

1993-1994: Het oeuvre van Michel Foucault

1992-1993: Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft (integraal); Differentie en indifferentie. Heidegger en Derrida (met drs. A.W.Prins)

1991-1992: Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik (integraal)

1990-1991: De (pseudo)transcendentale lading in het werk van Foucault en Lyotard (met dr. F. de Jong); Jean-François Lyotard: La condition postmoderne & Le Différend (integraal)

Filosofie & Kunst 1991-2003

mastercolleges

2003-2004: Filosofie en Kunst: Mediapolitiek

Na 2003: Bachelor 2 – Esthetische verkenningen, een inleiding.

2001-2002: Intermediality. Philosophy, Art & Politics

1999-2000: Informance, transformance, performance. Over de (an)esthetiek van Lyotard en Deleuze

1997-1998: De ‘oplossing’ van de kunst. Over intermedialiteit, interactiviteit en conceptualiteit

1995-1996: Het sublieme in filosofie en kunst

1993-1994: Het sublieme bij Kant en Lyotard

1991-1992: Kunst als ritueel. Kunstfilosofie van Georges Bataille

Reguliere colleges 1991-2003

na 2004

– Inleiding Dialectiek & Differentiedenken 1,2.

1e jaar:

Inleiding. Dialectische methode (Hegel, Marx, Lukacs, Frankfurter Schule) en aanzetten tot differentiedenken (Nietzsche, Freud, De Saussure). Teksten

2e jaar:

– Voortgezette inleiding. Differentiedenken (Bataille, Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze/Guattari, Irigaray, Kristeva, Barthes).

3e jaar (tot 2003)

– Contemporaine wijsbegeerte en haar voorgeschiedenis: Integratie & Confrontatie (samen met drs. A.W. Prins en drs. F. H.H. Schaeffer)

– Inleiding filosofie en informatica (samen met dr. G-J. Lokhorst, prof.dr. J. de Mul, prof.dr. J. van der Hoven)

Bijdragen

  • Ontologie & Metafysica (samen met De Mul, Groot, Prins en Van Tuinen)
  • Filosofie & Retorica
  • Filosofie & Film
  • Minor Grote Denkers  

Gastcolleges 1989-90

Katholieke Universiteit Brabant: Het oeuvre van Michel Foucault

Dialectiek 1985-1990

1990-1991: Filosofie van de 20e eeuw 1 & 2

1989-1990: Filosofie van de 20e eeuw 1 & 2; Macht, verzet en emancipatie bij Habermas & Foucault (met drs. J. Hoogland);

mastercollege: Jean Baudrillard: De fatale strategieën

1988-1989: Filosofie van de 20e eeuw 1 & 2; Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral;Grondslagen van de mens- en maatschappijwetenschappen in de 19e eeuw. Hegel, Marx, Durkheim. (samen met prof.dr. H. Kimmerle)

mastercollege: Bataille: Sur Nietzsche; Derrida, Éperons. Les Styles de Nietzsche

1987-1988: Filosofie van de 20e eeuw 1 & 2; Grondslagen van de mens en maatschappijwetenschappen in de 19e eeuw. Hegel, Marx, Durkheim. (samen met prof.dr. H. Kimmerle)

mastercollege: Deleuze/Guattari, L’Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie

1986-1987: Inleiding tot de filosofie van de geschiedenis. Hegel, Marx, Foucault. (samen met prof.dr. H. Kimmerle)

mastercollege: Verzet in het werk van Georges Bataille en Michel Foucault

1985-1986: Inleiding tot de filosofie van de geschiedenis. Hegel, Marx, Foucault. (samen met prof.dr. H. Kimmerle)