beeldende kunsten

2022

2,3,4 december 2022 – ‘De Letter’, West Den Haag, Alphabetum, Den Haag

2021

17 april 2021 – Opening Expositie The Covid Diary. Sparks in the dark, van Alexx Meidam, Pulchri Den Haag

2019

‘Contrast?’, opening Contrast in beeld, Stichting KunstWerkt, Schiedam, 15 september 2019, 15.30 uur

 2009

– 13 januari: debat Don’t look now 4, Kosmopolis Den Haag.

2007

Presentatie en voordracht oeuvre tentoonstelling David Flipse Protocollage in galerie Onno van Toorn, 20 mei.

2005

26 november 2005, lezing ‘On Fear’ in kader van Undercurrents. Concerning war, met Pavel Büchler, Kendell Geers, Lange Nieuwstraat 4, Utrecht

2003

“Over drievoudige verlichting”, ArtE, Museum Kempenland, Eindhoven 5 september 

2002

“Onbekend maakt onbemind? Kunst en kwaliteit”, presentatie kunstdebat Debatterij, Den Haag 4 april 2002

2000

– “Hypokritische kunst” Hogenschool voor de Kunsten, Den Haag, 28 maart.”Hedendaagse schilderkunst”, debat met Ophuis, Mari en Tilroe, Zaal de Unie Rotterdam, 6 juni,.Co-moderatie (met A.W. Prins) “Kunstbeleid Rotterdam”, interview met Jan Zoet en Kees Weeda, CFK, Rotterdam 16 mei

1999

“Schilderkunstig geweld”, formdiscussie over werk Ophuis, De Badcuyp, Amsterdam 19 september. 

– “Spektaculair Idealisme. Over beelden, brillen en beurzen”, SG ‘Het Spektakel’, Hogeschool voor de Kunsten, Kampen 29 april.

“De verbeelding van de vrouw. Vrouwbeelden in de beeldende kunst” Mövenpick Hotel De Salon. Voorburg, 11 november.

1998

“De verbeelding van het geweld. Het geweld van de verbeelding” , symposium ‘Geweld-ige kunst’ over werk Ophuis, ISVW, Leusden 4 oktober.

– “Corpus Callosum”, Centrum Beelden Kunst, Rotterdam 22 november.

1997

 – “Voorbij het delirium”, ornamentschildering Joe Cillen, Leuven, 6 maart.

 – “Het overbodige lichaam”, themadag ‘Het overbodige lichaam’, de Hogeschool der Kunsten, Arnhem, 9 april.

 – “De structuur van het heelal”, Jacques Vanderheyden en Fons Elders, Theater Zeebelt, Den Haag, 19 december.

 1996

 – “Performance. Lichaamskunst“, Stichting Paard, Den Haag 17 februari.

 – Voice-over performance David Flipse “Dinner with Friends”, De Illusie, Rotterdam 19 maart.

 – Gesprek met Klaar van der Lippe, Museum Boijmans, Rotterdam 20 maart.

 – “Rounding Cape Horn. Over openbare kunst”, Noordereiland, 15 december.

 – “Kunst en geweld”, voordracht en debat over werk Ronald Ophuis, Festival a/d Werf, Utrecht 28 mei.

 1995

 – Forumdebat over het werk van Fiona Tan, De Badcuyp, Amsterdam 22 januari.

 “Het vlees van Bacon”, Stichting Sofoi, Tilburg 5 februari.

“Georges Bataille: politieke estheet of esthetische politicus”, Universiteit van Gent, Gent 22 maart.

“Lichamelijkheid en kunst”, Hogeschool voor de kunsten, Den Bosch 5 augustus.

 – “Tegen de keer. Extatische lichamen” , Brakke Grond, Amsterdam, 24 november.

1994

“Bataille en de kunst”, Kunststichting Helmond, 16 november.

“Kunst en pornografie. Over het werk van Jano ten Haaf” in Filmclub de Drift, Rotterdam: 19 februari.

‘Politiek en kunst’, debat W 139, Amsterdam, 6 april.

1993

“Van waanzin via de waan der zinnen naar de waan der bezinning”, Kunstacademie Arnhem, 2 februari.

1992

“Alomvattende banaliteit of microscopische materialiteit. Kant, Lyotard en Peter Struycken”, debat met Peter Struycken, cyclus ‘De actualiteit van het verhevene in de kunst’, Expohenk Rotterdam, 15 maart.

“Het laatste ritueel. Bataille en de paradox van de avantgarde”, conferentie ‘Bataille en de kunst’, ISVW, Leusden 26 april.

 – “Impasse in kunst en filosofie. (Pa)laveren tussen een postmetafysische metaforica en een discursieve verbeelding”, symposium ‘De vermaakte werkelijkheid’, Faculteit der Wijsbegeerte Utrecht, 12 juni.

“Wiener Aktionisme. Kunst en geweld in het werk van Hermann Nitsch”, filmmanifestatie ‘Wiener Aktionisme’, Het Paard, Stichting Maldoror, Den Haag 26 september.

“Filosofie als kunst”, oprichting Centrum voor Filosofie en Kunst, Museum Boymans, Rotterdam 22 oktober.

“Van waanzin via de waan der zinnen naar de waan der bezinning”, cyclus ‘Muze en mania’, SG EUR, Zaal De Unie, Rotterdam 14 december.

1991

“Bataille en de kunst”, Rijnoeverhuis, Arnhem 28 maart.Debat met Lydia Schouten “Filosofie en Kunst”, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, 22 april.

“Het laatste ritueel. Het onmogelijke bestaan van de moderne avantgarde”, cyclus ‘Filosofie en kunst 2’, SG EUR 6 november.

1988

“De opstand van het lichaam. Vlees bij Bataille en Bacon”, symposium ‘Het Vlees in Filosofie en Kunst’, EUR en kunstmanifestatie De Nieuwe Weelde 17 februari en 10 april.

“Kunst en erotiek. Naar aanleding van Batailles Tranen van Eros”, Nederlandse studiekring Esthetica, Amsterdam 26 april.

1986

“Het verdwijnen van de mensen in de kunst”, 6 lezingen over Foucault en Bataille, SG Kunstacademie Rotterdam 8/15/22/29 januari en 5/12 februari.