beeldende kunsten

1986

 – “Het verdwijnen van de mensen in de kunst”, 6 lezingen over Foucault en Bataille, SG Kunstacademie Rotterdam 8/15/22/29 januari en 5/12 februari.

1988

 – “De opstand van het lichaam. Vlees bij Bataille en Bacon”, symposium ‘Het Vlees in Filosofie en Kunst’, EUR en kunstmanifestatie De Nieuwe Weelde 17 februari en 10 april.

 – “Kunst en erotiek. Naar aanleding van Batailles Tranen van Eros”, Nederlandse studiekring Esthetica, Amsterdam 26 april.

1991

 – Debat met Lydia Schouten “Filosofie en Kunst”, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, 22 april.

 – “Bataille en de kunst”, Rijnoeverhuis, Arnhem 28 maart.

 – “Het laatste ritueel. Het onmogelijke bestaan van de moderne avantgarde”, cyclus ‘Filosofie en kunst 2’, SG EUR 6 november.

1992

 – “Alomvattende banaliteit of microscopische materialiteit. Kant, Lyotard en Peter Struycken”, debat met Peter Struycken, cyclus ‘De actualiteit van het verhevene in de kunst’, Expohenk Rotterdam, 15 maart.

 – “Het laatste ritueel. Bataille en de paradox van de avantgarde”, conferentie ‘Bataille en de kunst’, ISVW, Leusden 26 april.

 – “Impasse in kunst en filosofie. (Pa)laveren tussen een postmetafysische metaforica en een discursieve verbeelding”, symposium ‘De vermaakte werkelijkheid’, Faculteit der Wijsbegeerte Utrecht, 12 juni.

 – “Wiener Aktionisme. Kunst en geweld in het werk van Hermann Nitsch”, filmmanifestatie ‘Wiener Aktionisme’, Het Paard, Stichting Maldoror, Den Haag 26 september.

 – “Filosofie als kunst”, oprichting Centrum voor Filosofie en Kunst, Museum Boymans, Rotterdam 22 oktober.

 – “Van waanzin via de waan der zinnen naar de waan der bezinning”, cyclus ‘Muze en mania’, SG EUR, Zaal De Unie, Rotterdam 14 december.

1993

 – “Van waanzin via de waan der zinnen naar de waan der bezinning”, Kunstacademie Arnhem, 2 februari.

1994

 – “Bataille en de kunst”, Kunststichting Helmond, 16 november.

 – “Kunst en pornografie. Over het werk van Jano ten Haaf” in Filmclub de Drift, Rotterdam: 19 februari.

 – ‘Politiek en kunst’, debat W 139, Amsterdam, 6 april.

1995

 – “Het vlees van Bacon”, Stichting Sofoi, Tilburg 5 februari.

 – “Georges Bataille: politieke estheet of esthetische politicus”, Universiteit van Gent, Gent 22 maart.

 – “Lichamelijkheid en kunst”, Hogeschool voor de kunsten, Den Bosch 5 augustus.

 – “Tegen de keer. Extatische lichamen” , Brakke Grond, Amsterdam, 24 november.

1996

 – “Performance. Lichaamskunst“, Stichting Paard, Den Haag 17 februari.

 – Voice-over performance David Flipse “Dinner with Friends”, De Illusie, Rotterdam 19 maart.

 – Gesprek met Klaar van der Lippe, Museum Boijmans, Rotterdam 20 maart.

 – “Rounding Cape Horn. Over openbare kunst”, Noordereiland, 15 december.

 – “Kunst en geweld”, voordracht en debat over werk Ronald Ophuis, Festival a/d Werf, Utrecht 28 mei.

1997

 – “Voorbij het delirium”, ornamentschildering Joe Cillen, Leuven, 6 maart.

 – “Het overbodige lichaam”, themadag ‘Het overbodige lichaam’, de Hogeschool der Kunsten, Arnhem, 9 april.

 – “De structuur van het heelal”, Jacques Vanderheyden en Fons Elders, Theater Zeebelt, Den Haag, 19 december.

1998

 – “De verbeelding van het geweld. Het geweld van de verbeelding” , symposium ‘Geweld-ige kunst’ over werk Ophuis, ISVW, Leusden 4 oktober.

 – “Corpus Callosum”, Centrum Beelden Kunst, Rotterdam 22 november.

 – Forumdebat over het werk van Fiona Tan, De Badcuyp, Amsterdam 22 januari.

1999

 – “Schilderkunstig geweld”, formdiscussie over werk Ophuis, De Badcuyp, Amsterdam 19 september.

 – “Spektaculair Idealisme. Over beelden, brillen en beurzen”, SG ‘Het Spektakel’, Hogeschool voor de Kunsten, Kampen 29 april.

 – “De verbeelding van de vrouw. Vrouwbeelden in de beeldende kunst” Mövenpick Hotel De Salon. Voorburg, 11 november.

2000

 – “Hypokritische kunst” Hogenschool voor de Kunsten, Den Haag, 28 maart.

 – “Hedendaagse schilderkunst”, debat met Ophuis, Mari en Tilroe, Zaal de Unie Rotterdam, 6 juni,.

 – Co-moderatie (met A.W. Prins) “Kunstbeleid Rotterdam”, interview met Jan Zoet en Kees Weeda, CFK, Rotterdam 16 mei

2002

 – “Onbekend maakt onbemind? Kunst en kwaliteit”, presentatie kunstdebat Debatterij, Den Haag 4 april 2002

2003

– “Over drievoudige verlichting”, ArtE, Museum Kempenland, Eindhoven 5 september

2005

 – 26 november 2005, lezing ‘On Fear’ in kader van Undercurrents. Concerning war, met Pavel Büchler, Kendell Geers, Lange Nieuwstraat 4, Utrecht

2007

– Presentatie en voordracht oeuvre tentoonstelling David Flipse Protocollage in galerie Onno van Toorn, 20 mei.

2009

– 13 januari: debat Don’t look now 4, Kosmopolis Den Haag.

2019

– ‘Contrast?’, opening Contrast in beeld, Stichting KunstWerkt, Schiedam, 15 september 2019, 15.30 uur

2021

-Inleiding opening The Covid Dairy, Alex Meidam, Pulchri Den Haag, 17 april 2021