grootstedelijk beleid

2021

‘Van doemdenken naar doendenken. Naar een circulair mbo’ in: Leeromgeving van de toekomst. Ontwerpen voor een veranderend mbo. Jetske van Oosten e.a (red.), 2021 pp. 146-151

2018

2017

 • ‘Huis der Culturen: footprint van een culturele ecologie van Rotterdam’, in Verslag van een verkenner, Rapport Cultuurhuis Rotterdam- Zuid, Pauline van de Meer-Mors (red.) Rotterdam, pp. 66-68.

2016

 • “Ecowijs leren en leven” in Speling. Tijdschrift voor bezinning, Thema: Gaan we voor bezinning? jrg. 68, nr1/2016, pp. 30-37.
 • “Van Maakbaarheid naar Haakbaarheid”, in CD. ChristenDemocratische Verkenningen, thema: Glokalisering. Lokale eigenheid in een globale wereld, zomer 2016, pp. 44-42.

2015

 • “Van klacht naar kracht” in Dichtbij. Humanitas anno nu, Ben van Heesbeen (red.), Vereniging Humanitas Amsterdam, pp.  6-9.

2013

 • “Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad”. In Waardenwerk. Journal of Humanistic Studies 2013, Nr 52, (25-40)
 • “Autonomie op kleine schaal”. In Extaze. Literair Tijdschrift nr. 3, Den Haag 2013, pp. 4-10.
 • “Ecobesef tussen politiek, filosofie en kunst. De gedeelde interesse van Rotterdam Vakmanstad/Skillcity/in Ine Gevers (ed.), Ja Natuurlijk. Hoe de kunst de wereld redt, Nai010 uitgevers, Rotterdam 2013, pp. 100-107.
 • “Hoe ecologisch breed kan een school zich maken” in PIP. Pedagogiek in Praktijk, nr. 75, pp. 18-21.
 • “In het land der blinden…” in Wat is beeldcultuur? Uitgave MOTI. Museum Of The Image, Breda, p. 21.
 • “Een pleidooi voor belichaming”. Etcetera. Tijdschrift voor Podiumkunsten, jrg. 31, nr. 13 maart 2013, 47-50.
 • “Henk Oosterling. Denker, doener, inspirator. Dossier van Praag Prijs”, in Human. Tijdschrift voor het Humanistisch Verbond, nr. 2 2013, pp. 19-23.
 • “Alles wat we nodig hebben om het roer om te gooien zit in deze sector”. Hillenraad 100. Thema: van verbeteren naar veranderen/from improvement tot change, jrg. 11, 2013, 14-15.
 • “We zullen onszelf opnieuw moeten uitvinden” in Human. Tijdschrift voor het Humanistisch Verbond, nr. 2 2013, 24-25.
 • “Niet chillen maar skillen. We moeten van CO2 naar ECO3”, in Down to Earth. Milieu, mensen, meningen, jrg. 4, nr. 15, febr. 2013, pp. 14-17.
 • “Ik trek praktische consequenties uit wat ik denk” in Raakvlak nr 13, december 2013, pp. 7-9.

2012

 • “Extatische pedagogiek? De doorslaggevende rol van mediawijsheid en ecowijsheid in de educatie”, in Extaze, Den Haag, pp. 17-25.
 • “Fysieke Integriteit: pretenties, processen en producten”, in Wat heet lichamelijk opvoeding. Ecosociale educatie op de Brede school, Henk Oosterling & Aetzel Griffioen (red.), Heijningen: Jap Sam Books, pp. 230-252.
 • “Theatraal netwerken” in Courant 103, November 2013, Crossroads. Over samenwerking binnen en buiten de podiumkunsten, Antwerpen: VTI, pp. 4-9.
 • “Delen, deelnemen, mededelen. De netwerkstrategie van  Rotterdam Vakmanstad”, in [momenten, nr. 10, Antwerpen 2012, pp. 34-46.
 • “De stad als fysieke, sociale en mentale ecologie”, in Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst. Dirk Holemans (red.), Berchem: Epo, pp. 316-330.
 • “Sportcultuur op Zuid. Het nieuwe bewegen”, in Het stadionpark brengt Zuid in bewegen, Nota Pact op Zuid, Rotterdam 2008, pp. 14-43.
 • Driemaal is scheepsrecht: CO2, C2C, Eco3” in Stadstimmeren, Nieuwsspecial, Rotterdam lang houdbaar, Gemeente Rotterdam, 38e jrg. Juli/aug. 2008, p. 13.
 • “Licht op Zuid. Terugkijken in de toekomst” in Rotterdam. De Zuiderlingen. Pact op Zuid, Rotterdam 2008, pp. 158-161

2010

 • Hoe maakt u het?’ Rotterdam Vakmanstad en interculturele interesse” in Mattias De Backer, Patrick Stouthuysen (red.), Cultuur en/in de stad. Stadslucht maakt vrij. VUB Press, Brussel, pp. 243-262.
 • “Jong zijn in Rotterdam: de identitijd van je leven”, (& lesbrief) in Your Identity, C. Gill’ard & N. Karisli (red.), (pp. 6-19). Oisterwijk: Dt. Society in Balance.

2009

 • “Het nieuwe bewegen: van automobiliteit naar co-mobiliteit” in Halte Zuid. Onze lijn, Uitgave Gemeente Rotterdam, dS+V 2009, pp. 11-15 (Grootformaat)
 • “Dasein als Design? Moet design de wereld redden?” in De Architect, juni 2009, pp. 22-25.

2003

2002

– “Van ego naar eco”, in: Zin in afscheid, Liber amicorum Luc Stevens, NIVOZ Driebergen, pp. 177-187

 – “De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Over een drievoudige verlichting” in: Beleidsplan Licht Hoogvliet, uitgave DS+V, gemeente Rotterdam 2002, pp. 8-9 (A3 formaat)