politieke filosofie

2018 –  ‘Gezondheid is een strijd. Van lijfsbehoud naar lichaamsdenken’ in: Dienke Boertien en Wouter Kusters (red.), Filosofie bij herstelondersteuning: Opnieuw denken over geestelijke gezondheid. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos/Stichting Psychiatrie en Filosofie 2018, pp. 126-141.

2013De Tweede Verlichting. Verlichten, verheffen of vervlechten? Rotterdam: Maatschappij tot het Nut van het Algemeen.

2007 – ‘Duivelscirkel der fundamentalismen. Aanzetten tot discursief exorcisme’ in Fundamentalisme. Face to face, Marc De Kesel & Ignaas Devisch, Kampen: Klement/Pelckmans 2007, pp. 150-173.

2003 – “Oorlogsretoriek in de polder” in: Buiten de Orde, jrg. 14, voorjaar 2003, pp. 32-39 (A4). (PDF)

‘Het verlichtingsfundamentalisme doorgelicht. Over de relatie tussen mensen, media, meningen en markten’ in: Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme, Donald Loose (red.) Budel: Damon, pp. 258-277.

“Het nieuwe woninkrijk. Bouwen aan urbane inter-esse” in Stedelijkheid als rendement. Privaat initiatief voor publieke ruimte. Transcity, AIR Rotterdam, pp. 54-71.

1997 – “Normvervaging of normversterking? Over geweld en normaliteit” in: De stenen Tafelen. Een nieuwe moraal voor burgers en overheid. Erik Jurgens (red.) Gooi en Sticht, Baarn, pp. 15-29.

1996 – “Een wereld van verschil. Over zingeving en (spi)ritualiteit in postmoderne tijden” in: A. Lascaris (red.), Scherven brengen geluk. Identiteit en geloven in een wereld van verschillen. Nijmegen/Zoetermeer, pp. 13-32.

 – “Levenskunst. (Spi)ritualiteit van het nihilisme” in: Kunst na de dood van God, Jan Hoet (red.), Gooi & Sticht, Baarn, pp. 32-54.

1995 – ” Vrij-denken als bevrijding van het denken. Foucaults anarchie tegen de almacht van het denken” in: De As. De bevrijding van het anarchisme, 109/110, pp. 79-98.

1994 – “Wordt de huivering nog wel gewekt? Over de angst voor het Vreemde” in: Speling. Tijdschrift voor bezinning, 1, pp. 26-35.

1993 – “Het verdwenen lichaam. De paradox van de bodycultuur” in: J. Goedegebuur (red.) in: Het verdeelde lichaam. Gooi en Sticht, Baarn, pp. 23-26.

1992 – “Postmoderne democratie en indifferentie” in: Onyx. Tijdschrift van de faculteit der Wijsbegeerte R’dam, pp. 4-8.