politieke filosofie

2021

25 november 2021: Slotlezing ‘Duurzame rechtspraak?’ Congres (video), Kort, maar krachtig? Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming: Rapport, Korte detenties nader bekeken, Beeld en Geluid, Den Haag.

2020

9 december 2020, workshop Yourlab, Amsterdam (afgelast)

21 oktober 2020, workshop Vanuit totale verbinding het verschil maken, Yourlab, Amsterdam (afgelast)

10 oktober 2020, workshop Innerlijk chaos transformeren naar samenhang en focus, Yourlab, Amsterdam.

29 mei 2020: “Spiritualiteit: politiek, kritisch of fysiek? Een ecosofische herlezing van Foucault”, Research Group Ethics & Technology, Saxion, Deventer.(geannuleerd)

2018 –  ‘Gezondheid is een strijd. Van lijfsbehoud naar lichaamsdenken’ in: Dienke Boertien en Wouter Kusters (red.), Filosofie bij herstelondersteuning: Opnieuw denken over geestelijke gezondheid. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos/Stichting Psychiatrie en Filosofie 2018, pp. 126-141.

2013De Tweede Verlichting. Verlichten, verheffen of vervlechten? Rotterdam: Maatschappij tot het Nut van het Algemeen.

2007 – ‘Duivelscirkel der fundamentalismen. Aanzetten tot discursief exorcisme’ in Fundamentalisme. Face to face, Marc De Kesel & Ignaas Devisch, Kampen: Klement/Pelckmans 2007, pp. 150-173.

2003 – “Oorlogsretoriek in de polder” in: Buiten de Orde, jrg. 14, voorjaar 2003, pp. 32-39 (A4). (PDF)

‘Het verlichtingsfundamentalisme doorgelicht. Over de relatie tussen mensen, media, meningen en markten’ in: Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme, Donald Loose (red.) Budel: Damon, pp. 258-277.

“Het nieuwe woninkrijk. Bouwen aan urbane inter-esse” in Stedelijkheid als rendement. Privaat initiatief voor publieke ruimte. Transcity, AIR Rotterdam, pp. 54-71.

1997 – “Normvervaging of normversterking? Over geweld en normaliteit” in: De stenen Tafelen. Een nieuwe moraal voor burgers en overheid. Erik Jurgens (red.) Gooi en Sticht, Baarn, pp. 15-29.

1996 – “Een wereld van verschil. Over zingeving en (spi)ritualiteit in postmoderne tijden” in: A. Lascaris (red.), Scherven brengen geluk. Identiteit en geloven in een wereld van verschillen. Nijmegen/Zoetermeer, pp. 13-32.

 – “Levenskunst. (Spi)ritualiteit van het nihilisme” in: Kunst na de dood van God, Jan Hoet (red.), Gooi & Sticht, Baarn, pp. 32-54.

1995 – ” Vrij-denken als bevrijding van het denken. Foucaults anarchie tegen de almacht van het denken” in: De As. De bevrijding van het anarchisme, 109/110, pp. 79-98.

1994 – “Wordt de huivering nog wel gewekt? Over de angst voor het Vreemde” in: Speling. Tijdschrift voor bezinning, 1, pp. 26-35.

1993 – “Het verdwenen lichaam. De paradox van de bodycultuur” in: J. Goedegebuur (red.) in: Het verdeelde lichaam. Gooi en Sticht, Baarn, pp. 23-26.

1992 – “Postmoderne democratie en indifferentie” in: Onyx. Tijdschrift van de faculteit der Wijsbegeerte R’dam, pp. 4-8.