Projecten

Ecosofie onderwijs

Rotterdam Vakmanstad (2007-2019)

2007 (-2018) – Co-initiëring (met Wim Pak) , organisatie en uitvoering Rotterdam Vakmanstad ecosociaal basisschoolinnovatie Fysieke Integriteit (publicaties Woorden als daden. Rotterdam Vakmanstad/Skillcity 2009-2010 (2010), ECO3. Doendenken. Rotterdam vakmanstad/skillcity 2011-2013 (2013), Wat heet lichamelijke opvoeding? (2012: red. met Aetzel Griffioen)

1981 (-1983) -Initiëring en uitvoering werkgroep energie methodiek basisonderwijs en kinderboerderijen Rotterdam. (publicatie Energie in ’t klein 1983, met Cok Beekhuijzen)

1974 (-1976) – Co-initiëring, organisatie en deelname (tot 1976) van innovatief educatieproject Polderkwartierschool, Hillesluis Rotterdam Zuid.

Integrale stadsontwikkeling

2007 – Co-initiëring, organisatie en uitvoering participatie project Jongeren op Zuid voor Kijk op Zuid (Concire). (publicatie VPRO uitzending Tegenlicht Jong in Zuid)

2006 – Co-initiëring (met A.I.R. & Dennis Kaspori) begeleiding en voorzitterschap verkenning Rotterdam Vakmanstad (publicatie Rotterdam Vakmanstad. Publiekonderzoek 2006-2008. 2008

2000 – Medeorganisatie en voorzitterschap debattencyclus MAZE Corporation “Bewoners in(ter)venties”, over de vijfde Nota, 8/15/23/30 nov./dec. 2000: met VROM, Almere en Projectontwikkelaars, in TENT, CBK Rotterdam. (publicatie Bewoners in (ter)venties. Een prospectus voor alternatieve woningbouw. (samen met Dennis Kaspori)

Sport

1989 – Voorzitterschap organisatiecomité European Kendo Championschips, Amsterdam.

1983 – Initiëring en uitvoering werkgroep Kendomethodiek NKF (publicatie Kendo. Tehcniek, tactiek & didactiek, 1985, met Louis Vitalis)

1981 – Medeoprichter, organisatie en leraar Rotterdamse kendovereniging Fumetsu.

Politiseringswerk

1977 – Initiëring, organisatie en deelname Taalmethode voor Turkse en Marokkaanse werkende jongeren LOVWJ (publicatie En nou in het Nederlands…! 1979, samen met anderen)

1976 – Initiëring, organisatie en deelname socialiserings- en taalmethodiek voor gastarbeiders, Rotterdam-Zuid, Bloemhof. (publicatie Nederlands voor Gastarbeiders 1/2. 1976,77,78,79 [samen met Frank Nijenhuis/Rob Lenoir])

1972 – Co-initiëring, uitvoering en deelname Amnesty International ondersteuningsgroep Rotterdam. (1972-1975)