Projecten

Eco-emancipatie (2019-)

2019

17 december  2019,  “Dasein is design: skill als wil”, Seminar: Too little, too late? Willem de Kooning Academie, BlueCity, Rotterdam, 10.30 – 17.00 uur

16 januari 2020: Stad in het groen, Debat Henk Oosterling, Barbara Van Dyck en Maarten Boudry, Mechelen, België

13 december 2019: ECO3: van hokjes naar knooppunten, Club van 36, Gemeente Rotterdam, De Rotterdam, Wilhelmimakade.

22 november 2019: ‘Bewegen in het Antropoceen’, seminar symposium ‘Mobility meets Philosophy‘, Den Haag: KIVI, Prinsessegracht 23

Ecosofie onderwijs

2011 – Profielen nieuwe studie Social Work, Hogeschool Rotterdam

Rotterdam Vakmanstad (2007-2019)

2007 (-2018) – Co-initiëring (met Wim Pak) , organisatie en uitvoering Rotterdam Vakmanstad ecosociaal basisschoolinnovatie Fysieke Integriteit (publicaties Woorden als daden. Rotterdam Vakmanstad/Skillcity 2009-2010 (2010), ECO3. Doendenken. Rotterdam vakmanstad/skillcity 2011-2013 (2013), Wat heet lichamelijke opvoeding? (2012: red. met Aetzel Griffioen)

1981 (-1983) -Initiëring en uitvoering werkgroep energie methodiek basisonderwijs en kinderboerderijen Rotterdam. (publicatie Energie in ’t klein 1983, met Cok Beekhuijzen)

1974 (-1976) – Co-initiëring, organisatie en deelname (tot 1976) van innovatief educatieproject Polderkwartierschool, Hillesluis Rotterdam Zuid.

Integrale stadsontwikkeling (2000-2010)

2011 – Rapport (met de Veldacademie) Integrale blauw-groene gebiedsvisie Deelgemeente Feijenoord

2011 – Rapport Sociale duurzaamheid en integrale gebiedsontwikkeling Merwe4Haven

2009 – WMO pilot IJsselmonde

2008 – Rotterdam Vakmanstad/Fysieke Integriteit

2007 – Co-initiëring, organisatie en uitvoering (samen met Rob Schröder) participatie project Jongeren op Zuid (publicatie VPRO uitzending Tegenlicht Jong in Zuid)

2007-2009 – Kijk op Zuid (samen met Concire en Dennis Kaspori)

2006 – Co-initiëring (met A.I.R. & Dennis Kaspori) begeleiding en voorzitterschap verkenning Rotterdam Vakmanstad (publicatie Rotterdam Vakmanstad. Publiekonderzoek 2006-2008. 2008

2000 – Medeorganisatie en voorzitterschap debattencyclus MAZE Corporation “Bewoners in(ter)venties”, over de vijfde Nota, 8/15/23/30 nov./dec. 2000: met VROM, Almere en Projectontwikkelaars, in TENT, CBK Rotterdam. (publicatie Bewoners in (ter)venties. Een prospectus voor alternatieve woningbouw. (samen met Dennis Kaspori)

Sport (1980-1990)

1989 – Voorzitterschap organisatiecomité European Kendo Championschips, Amsterdam.

1983 – Initiëring en uitvoering werkgroep Kendomethodiek NKF (publicatie Kendo. Techniek, tactiek & didactiek, 1985, met Louis Vitalis)

1981 – Medeoprichter, organisatie en leraar Rotterdamse kendovereniging Fumetsu.

Politiseringswerk (1972-1980)

1979 – Initiëring, organisatie en mede-auteur Lesgeven. Waarom, hoe en waarmee? Werkboek voor het lesgeven aan buitenlandse arbeiders, buitenlandse vrouwen en buitenlandse jongeren / Wim Coumou, Paula Jansen en Henk Oosterling. – Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), 1980.

1977 – Initiëring, organisatie en deelname Taalmethode voor Turkse en Marokkaanse werkende jongeren LOVWJ (publicatie En nou in het Nederlands…! 1979, samen met anderen)

1976 – Initiëring, organisatie en deelname socialiserings- en taalmethodiek voor gastarbeiders, Rotterdam-Zuid, Bloemhof. (publicatie Nederlands voor Gastarbeiders 1/2. 1976,77,78,79 [samen met Frank Nijenhuis/Rob Lenoir])

1972 – Co-initiëring, uitvoering en deelname Amnesty International ondersteuningsgroep Rotterdam. (1972-1975)