Nederlands artikelen

Wetenschappelijke publicaties, Vakpublicaties (Filosofie algemeen, politieke filosofie, kunstfilosofie)

Wetenschappelijke publicaties

Filosofie algemeen

2019

2018

2017

2016 – “Ecowijs leren en leven” in Speling. Tijdschrift voor bezinning, Thema: Gaan we voor bezinning?, jrg. 68, nr1/2016, pp. 30-37.

2016 -“Van Maakbaarheid naar Haakbaarheid”,  in CD. Christen-Democratische Verkenningen, thema: Glokalisering. Lokale eigenheid in een globale wereld, zomer 2016, pp. 44-42.

2016 – ‘Nieuwe wegen in een intercultureel landschap. Het daadwerkelijke doordenken van Heinz Kimmerle’, (samen met Renate Schepen) Filosofie, Thema: erfenissen van Utopia, jrg. 26, nr.2, maart/april 2016, pp. 38-42.

2016 – “Duurzaam Vakmanschap: ecowijs en mediawijs burgerschap”, Henk Oosterling & Aetzel Griffioen, in De Helling, Tijdschrift voor Politiek en Cultuur,  thema: Trots op Zuid,  nr. 2 zomer 2016, pp. 16-20.

2016 – “Generaties zonder toekomst. Ecowijsheid en mediawijsheid”, in Wijsgerig Perspectief, Thema: Utopisch denken & Doen, jrg. 56, nr. 2/2016, pp. 16-23.

2015 – ‘Uitleiding Denken werkt door’ in Doordenken doorwerken, Henk Oosterling & Renate Schepen (red.), GARANT, Antwerpen/Apeldoorn 2015, pp. 189-194.

2015 – ‘Hoeveel wijsheid kunnen wij nog begeren?’ in Doordenken doorwerken, Henk Oosterling & Renate Schepen (red.), GARANT, Antwerpen/Apeldoorn 2015, pp. 173-187.

2009 – “Rizoom” In Deleuze Compendium, Ed Romein, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen (red.) Boom, Amsterdam 2009, pp. 188-204.

2006 – Glossarium in Foucault De Woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen. Boom, Amsterdam, pp. 455-460.

2005 – “Marktfundamentalisme en ICTheologie. Ontotheologische vooronderstellingen van de informatiemaatschappij” in: De omheining doorbroken. Economie en filosofie in beweging. Frans van Peperstraten (red.), Damon, 2005, pp. 181-194. (PDF)

2003 – “Het autofundamentalisme voorbij. Een pleidooi voor commobiliteit” in: In Transit, Mobiliteit, stadscultuur en stedelijke ontwikkeling in Rotterdam. Paul Meurs & Marc Verheyen (red.), NAi, Rotterdam 2003, pp.124-143.

2002 – De mens als medium der media. Conceptuele aanzetten tot een middelmatig bestaan”in: filosofie in cyberspace. Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie, Jos de Mul (red.), Klement Kampen 2002, pp. 291-328.

1998 – “Aporetisch existeren. Een batailleske actualiteit” in: Existentialisme en Humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus, Bataille herdacht. H.Oosterling/A.W.Prins (red.), RFS Rotterdam, pp. 141-158.

1998 – “Ontwerpt, verworpenen der aarde..! Guattari’s ethico-esthetisch paradigma” in: Chaos ex machina. Het ecosofische werk van Félix Guattari op de kaart gezet. Henk Oosterling & Siebe Thissen (red.), CFKj1, Centrum voor Filosofie en Kunst, Rotterdam, pp. 115-141.

1998 – “Chaosmose. Ter zake” (samen met Siebe Thissen) in: Chaos ex machina, o.c., pp. 5-12.

1997 – “Kritiek van de politieke rede. Lyotards (af)tastend denken” in: Een hedendaagse Kant. De invloed van Immanuel Kant op contemporaine denkers. J. Tacq (red.), Boom, Amsterdam, pp. 139-164.

1996 – “Aftastend kijken. Video ergo sum” in: Wijsgerig perspectief, jrg. 37,3, themanr. “Pornografie”, pp. 77-81.

1995 – “Het ‘denken’ van de materie: aporetisch schrijven en esthetiek” in: R. Brons & H. Kunnenman (red.), Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit. Boom, Amsterdam/Meppel, pp. 101-119.

1995 – “Lof der veelstemmigheid” in: Tmesis 6, Cahier voor Cultuur, pp. 121-126.

1995 – “Van schijnheiligheid naar de heiligheid van de schijn in Japan” in: La linea, Leiden, pp. 37-50.    Deutsche Version

1992 – “Bewust zijn van de dood in Japan. Positiviteit van de leegte?” in: Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur. Erik Heyermans & Paul Wouters (red.), Van Gorcum, Assen/Maastricht, pp. 407-413.

1991 – ” Nietzscheaans transhumanisme. Van autonoom subject naar soevereine individuen” in: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Humanisme of antihumanisme? Een debat. RFS 12, Rotterdam 1991, p. 23-36.

1991 – “Georges Bataille” in: Kritisch denkerslexicon. Samson Alphen a/d Rijn, p.1-16.

1988 – “Denken rond de leegte. De bataillaanse inspiratie in Foucaults oeuvre” in: La linea. Een flosofisch tijdschrift. Leiden, pp. 14-29.

1988 – “De ontzetting van het subject” in: F. Geraerds & L. de Jong (red.), Ergo Cogito I. Tien filosofische lezingen. HUG Groningen, p. 120-135.

1987 – “Verzoening versus paradox. Habermas geconfronteerd met het geweld bij Bataille” in: Bataille. Kunst, geweld en erotiek als grenservaring. Ineke van den Burg/Deborah Meijers (red.) Kunstreeks SUA, Amsterdam, p. 130-161.

1987 – “De opstand van het lichaam. Verzet in het werk van Foucault” in: Krisis 27, 7e jrg., nr. 2, p. 38-58.

1985 – “Het verdwijnen van de mens. Onderzoek naar het subjectsbegrip bij Foucault” In: Praesidium Libertatis. Lezing op Filosofendag 1985, C. vanEck/H. Philipse (red.), Leiden, pp. 221-228.