Publicaties

2020

Verzet in ecopanische tijden. Van ego-emancipatie naar eco-emancipatie. Amsterdam: Lontano 2020

te verschijnen:

Michel Foucault, De bekentenissen van het vlees. Geschiedenis van de seksualiteit 4. Amsterdam: Boom (Ondersteuning Jeanne Holierhoek, vertaling)

“Bewegen in het Antropoceen. Op weg naar een comobiel bestaan” in: Mobility meets Philosophy (te verschijnen voorjaar 2020)

2019

“Wijsheden, wetenswaardigheden en Woordwaar” in Leo van de Wetering en Tijn Boon (red.) Denkend aan Donner. Een ode aan het lezen. Rotterdam: Donner, pp. 195-200

(samen met Aetzel Griffioen) “Onderwijs in het Antropoceen”, in Schuilenburg, Marc & Sjoerd van Tuinen (red.) (2019). Leven in het antropoceen. Een handleiding. Amsterdam: Boom, pp. 135-156

Moved by Appearances. Baudrillard on Metaphor, Metamorphosis, and Irony” in: Herri, Stellenbosch, South-Africa

“Interculturele verbeelding: van piramide naar netwerken. Over Paradigmatische denkbeelden” in: Filosofie tijdschrift, thema: Natuurfilosofie, jrg. 29, nr. 2, maart/april 2019, pp. 30-34