Recente publicaties

2020

te verschijnen in januari:

Verzet in ecopanische tijden. Van ego-emancipatie naar eco-emancipatie. Amsterdam: Lontano (224 pp)

Ondersteuning vertaling: Michel Foucault, De betekenissen van het vlees. Geschiedenis van de seksualiteit 4. Amsterdam: Boom

2019

“Wijsheden, wetenswaardigheden en Woordwaar” in Leo van de Wetering en Tijn Boon (red.) Denkend aan Donner. Een ode aan het lezen. Rotterdam: Donner, pp. 195-200

(samen met Aetzel Griffioen) “Onderwijs in het Antropoceen”, in Schuilenburg, Marc & Sjoerd van Tuinen (red.) (2019). Leven in het antropoceen. Een handleiding. Amsterdam: Boom, pp. 135-156

Moved by Appearances. Baudrillard on Metaphor, Metamorphosis, and Irony” in: Herri, Stellenbosch, South-Africa

“Interculturele verbeelding: van piramide naar netwerken. Over Paradigmatische denkbeelden” in: Filosofie tijdschrift, thema: Natuurfilosofie, jrg. 29, nr. 2, maart/april 2019, pp. 30-34

“Spirituality and Martial Arts”, in: Laszlo Zsolnai & Bernadette Flanagan (eds.), The Routledge International Handbook of Spirituality in Society and the Professions, Routledge, New York 2019, pp. 412-418

2018

‘Glossarium’ in: Geschiedenis van de seksualiteit, Michel Foucault (Boom, Amsterdam, 2018)

‘Gezondheid is een strijd. Van lijfsbehoud naar lichaamsdenken’ in: Dienke Boertien en Wouter Kusters (red.), Filosofie bij herstelondersteuning: Opnieuw denken over geestelijke gezondheid. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos/Stichting Psychiatrie en Filosofie 2018, pp. 126-141.

‘Econtology’, ‘Intermediality’, ‘Interest/Interesse’, ‘Radical Mediocrity’, in: Rosi Braidotti & Maria Hlavajova (eds.), Posthuman Glossary, Bloomsbury Academic, London 2018, pp. 123, 207, 210, 376